Sainte Mére Église (Gladly S.W.)

Jako chmýří pampelišek, sypají se do tmy z výšek Velký květy tichých padáků Nikdo nemá ani zdání, co je čeká za svítání Až se pustí dolů z oblaků Čtyřicetdva paragánů, hledalo si cestu k ránu Do plamenů a výbuchů děl Nad vodami Merderetu, neřekli už ani větu Aby je snad nikdo neslyšel Do stromů a do zahrad, padali jak noční chlad Jako hvězdy ztichlou oblohou Kdo měl jenom trochu kliku, přistál rovnou ve skleníku Tam už za ním kulky nemohou Jeden z nich už ne tak bděle, zachytil se na kostele Skoro se zdá jako by tam spal Pro iluzi nepřítele, zachoval se přímo skvěle Ani jedním svalem nehýbal Těžký pásy ryjou zemi, vypadá to na Shermany Na zvonici šestá odbíjí Pěchota se taky blíží, město zvládli bez obtíží Na zdraví se vínem připíjí Na památku Johna Steela, visej šňůry, plachta bílá Na kostele kousek pod věží Taky jeho figurína, která dodnes připomíná Jak foukalo tenkrát z pobřeží