Válečná (Klus Tomáš)

Tu noc jen stěží každý z nás usínal Jako by Bůh tou bouří varoval Vy hloupí lidé, ve zbrani není mír, pro svého krále i já život položil Z lesů se ženou cizí jezdci na koních a v očích jen kapky hrůzy, tady vražda není hřích Hned první z výstřelů mi srdce umlčel, už nevrátím se domů, můj čas nadešel ( Do bojeee, ve jménu krále !) Neplakej pro mě, moje krásná Marion, až hrdým vojákům zazpívá hradní zvon Mé srdce mlčí, ale v tobě zůstanou všechna ta slova co jak oheň zaplanou Posledním výstřelem se kdysi živá loutka rozplakala tichým pláčem a mlčky objímala těla padlých i vítězů jenž není, neb válku nelze vyhrát platí-li se životem A všechny ty krásné Marion, jež zpráva o naší smrti zasáhla k ránu, upřely tázavý pohled k nebi a v tu chvíli vyšlo slunce Neplakej pro mě, moje krásná Marion, až hrdým vojákům zazpívá hradní zvon Mé srdce mlčí, ale v tobě zůstanou všechna ta slova co jak oheň zaplanou