Zaklínačka (Strašlivá podívaná)

Emi D C Emi Jsem ta, která zahání démony do noci D C Emi A po setmělé planině kráčí D C Emi Mne zavolej, když budeš mít pocit bezmoci C Emi Že tvá lampa se ve větru zháší Mám komnaty na hradě v rumunském pohoří Kde úplněk do oken svítí Já přicházím ve chvíli, kdy selžou doktoři A úzkost tě omotá sítí C Emi Ref.: Jděte spát, jsem tu já C D Emi Opásaná stříbrným mečem C Emi V mocných bylinách koupaná C D Emi Když se poraním, modrá krev mi teče Mám protilék na každé jedové uštknutí A upírů přes noc vás zbavím Ke mně nepatří šumění andělských perutí Zbytky od stolu dám svým vlkům mladým Už jsem tisíckrát slyšela, jak moc mne milují Muži smrtelní, z nejlepší krve Potom zestárli, zmizeli, ztratili naději Tak mne miluj ty po tisící prvé Ref.: Jděte spát, jsem tu já … Znám šamany prastarých pohanských barbarů / To oni mi podali pití Chutnalo, vonělo, lektvar všech lektvarů / Přípravek pro věčné žití Za to, že hlídám svět před zlými přízraky / Mám být navěky mladá a krásná Den za dnem, noc za nocí odplouvá do dálky / Dám si víno a skoro jsem šťastná.. Ref.: Jděte spát, jsem tu já …