Ďáblův soud (Power in the Blood) (Burizon)

Kapo 3 (Bdur) G C G 1. Kdo chce mít víc, než mu právem náleží, D G ten pak má Boží soud, má Boží soud. G C G Občas, když čert čerta v pekle podráží, D G to i ďábel pak má Boží soud. G C G R: Pak i ďábel, ďábel, ďábel má soud, D G Boží soud, Boží soud. C G Pak i ďábel, ďábel, ďábel má soud, D G za svý hříchy Boží soud. G C G 2. Kdo spáchá hřích, s jinou než mu náleží, D G ten pak má Boží soud, má Boží soud. C G Občas, když čert čerta v pekle podráží, D G to i ďábel pak má Boží soud. G C R: Pak i ďábel, ďábel, ďábel ...... G C G 3. Kdo má jen svý Já, o nic víc mu neběží, D G ten pak má Boží soud, má Boží soud. C G Občas, když čert čerta v pekle podráží, D G to i ďábel pak má Boží soud. G C R: Pak i ďábel, ďábel, ďábel ......