Pojďme se napít (komplet) (Poutníci)

D G A D 1. Pěkně tě vítám, lásko má, F#mi G D A G F#mi tak trochu zbitá a víc soukromá, Emi D G F#mi Hmi pěkně tě vítám, a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli G F#mi Emi D A G F#mi jednou za sto let? A D G F#mi Emi 2xR: Pojďme se napít, pojďme se napít, D Emi G D ať nám mají z čeho slzy týct. D G A D 2. V nohách ti dřepí bílej pták, F#mi G D A G F#mi už nejsme slepí a zlí, naopak, Emi D G F#mi Hmi už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá G F#mi Emi D A G F#mi bránou vítězství. A D G F#mi Emi 2xR: Pojďme se napít, pojďme se napít, D Emi G D ať nám mají z čeho slzy týct. D G A D 3. V očích ti svítí a slábne dech F#mi G D A G F#mi a něco k pití tu ční na stolech, Emi D G F#mi Hmi a něco k pití, a nepospíchej, stoletá má lásko, G F#mi Emi D A G F#mi když už nemáš kam. A D G F#mi Emi 2xR: Pojďme se napít, pojďme se napít, D Emi G D ať nám mají z čeho slzy týct.