Kde je Bůh? (Folk)

Ami 1.Od samého počátku věků, Dmi kdy Ježíš na světě stál, Ami v bouřích a s podporou draků, E7 Ami jdou lidé a řeší svůj svár. 2.Vždy jen pod záštitou Boha, pod klenbami katedrál, jak kdys Máří Magdaléna, ubozí chrání svůj Grál. F G R.:Jak, prosím, věřit mám v Boha? G7 Ami Promiňte mé rouhání. Dmi Já věřím v přežití dobra, E7 Ami v lásku a přátelství, 3.Pak zas ve znamení kříže, plení rytíř ornou zem. Jen ubozí vzývají, Bože, však odpověď vyřčena katem. 4.Kde zůstal Bůh, lidé křičí. V náručích děti mřou, bomby z nebe zemi ničí, Samozvaní bozi městy jdou. R.:Jak, prosím ... R.:Tak lidi, najděte lásku, ochraňte tak děti své. Najděte v mysli své slunce přátelství je přec lidské. https://www.youtube.com/watch?v=4-tMJfdazLI