Lid, který chodí v temnotách (křesťanské)

Dmi C Lid, který chodí v temnotách F Gmi A uvidí veliké světlo, Dmi F C těm, kteří bydlí ve stínu smrti Dmi A Dmi z Betléma zazáří světlo. Dmi C Neboť se nám Syn narodí, F Gmi A dítě bude nám dáno, Dmi F C na Jeho rameni spočine vláda, Dmi A Dmi bude mít nádherné jméno. Dmi B F C Dmi Divuplný Rádce, Božský bohadtýr, F C A Dmi B F A sám Pokoje vládce, Otec věčnosti. Dmi B F C Dmi Divuplný Rádce, Božský bohadtýr, F C A Dmi A Dmi sám Pokoje vládce, Otec věčnosti. Dmi C Duch boží na něm spočine F Gmi A v Něm bude Bůh zjeven, Dmi F C z Jákoba hvězda zářivá vzejde Dmi A Dmi Mesiáš s nádherným jménem. Dmi C On bude světlem v temnotách, F Gmi A majákem, když zuří bouře, Dmi F C před lidskou zlobou bezpečnou skrýší, Dmi A Dmi pramenem uprostřed pouště. Dmi B F C Dmi Divuplný Rádce, Božský bohadtýr, F C A Dmi B F A sám Pokoje vládce, Otec věčnosti. Dmi B F C Dmi Divuplný Rádce, Božský bohadtýr, F C A Dmi A Dmi sám Pokoje vládce, Otec věčnosti.