Hallelujah (Známé Songy)

G Emi Já náhle jako v krásných snech G Emi Si stoupám vzhůru po schodech C D G D Těch schodů, zdá se, před sebou mám fůru G C D To poslední, co vnímal jsem Emi C Je světel pár, co míří sem D H7 Emi Já neuskočil včas a měl jsem smůlu C Emi Hallelujah, hallelujah C G D G Hallelujah, hallelujah To andělé tu zpívají A s úsměvem mě vítají A vidím, jak se naklánějí z kůru A táta s mámou mávají Kdy umřel jsem, se hádají A za sebou mě vedou přímo k trůnu Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Tak povídám mu: „Pane můj, Mý děti dobře opatruj. A ženě mý dej snáz, obdělat půdu.“ Já nemoh jsem nic víc jí dát Než slůvek pár, že mám ji rád A další malý čeká v jejím lůnu Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Tak prosím, kéž mě necháváš Ať držím u svých drahých stráž Ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu A díky ti, že můžu snad Se dívat tam, kde mám to rád A někdo z nich snad podívá se vzhůru Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah