Fata morgana (Poutníci)

Emi D 1. Ty jsi bohatá a mladá C D Emi a celý svět se klaní Tobě D a já tu stojím opodál C D Emi ve své trpké, svíravé chudobě 2. A v nevýslovné úzkosti víc ještě vzdálit se strojím umírám touhou po Tvém pohledu a přece se zraku Tvého bojím G D REF: Ty jsi mou fata morganou C D Emi bez Tebe nemám sílu G D Vídám Tě denně v divadle C D Emi a jako bych potkával vílu 3. Možná se jednou odhodlám i přes všechno co nás dělí i přes trpkou, svírabou chudobu láska má se osmělí REF: 4 = 1. + : a já tu stojím opodál ve své trpké svíravé chudobě :