Křídla (Modrotisk)

KAPO 2 G C G Přišel čas já vím, musím jít, tak to chodí D andělé nebeští mě zvou. G C G Čekat nechci dál, už ta sláva za to stojí D G až mi křídla přišijou. G REF: Až mi křídla bílý dají, C G závistí zblednou pozůstalí, D přátelé mi pokynou. G C Andělé už harfy ladí a hrát, G hrát pak budou bez přestání, D G křídla až mi přišijou. SOLO Tak tu stojím sám v bílý roucho oděn a hledám známou tvář. Všichni stejní jsme, máme nad hlavou oheň všichni máme svatozář. REF: SOLO D C G REF: ….... křídla až mi přišijou