Zem vodu vpíjí (vodácká)

„ Zem vodu vpíjí „ hudba: W.C.Handy Dmi Gmi Dmi Zem vodu vpíjí řece málo ji podá Gmi B A7 tep vln a proudů slábne a zhasíná Dmi Gmi Dmi koryto suché spousta balvanů čouhá F Dmi Gmi A7 Dmi E7 A7 na našich lodích brousí si zuby řeka ó á D G D D7 Dej bože kýbl ať zvednu moře do mraků G G7 D dej bože dech ať fouknu mraky k pramenům A A7 D pak trychtejřem déšť spusť nám bože na řeku E7 A7 a bylo by hej Dmi Gmi Dmi Nechceme brodit žízeň po vodě stoupá Gmi B A7 oú jen se modlit nám teď víc nezbývá Dmi Gmi Dmi Dna lodí zkouší laminát neodolává F Dmi Gmi A7 Dmi E7 A7 ke zmaru spěje flotila statečná D G D D7 Dej bože kýbl ať zvednu moře do mraků G G7 D dej bože dech ať fouknu mraky k pramenům A A7 D pak trychtejřem déšť spusť nám bože na řeku E7 A7 a bude nám hej D G D D7 Do vln se budou nořit přídě kanoí G D naplno vpřed probíjet se peřejí A A7 D / A7 / zas velkej den trable sucha zahojí