Fotka (Mirek Filsak)

Fotka / Čas C | Bb | A7 | % | Dmi7 | E7 | Ami | G7 | C | Bb | A7 | % | Dmi7 | G7 | C | C ║ C Bb Je spousta věcí na světě A7 tu rozkoš jindy recese Dmi7 G7 a čas je všechny odnese C svý chvatem C Bb Roky kámen na kameni nehnutě A7 Natož tanec šíje labutě Dmi7 G7 nenechají času perutě C ležet ladem (postát klidem) F Emi7 Kolikrát jsem toužil Ami zastavit čas F G7 i když se jen ploužil C uvázat ho na provaz F Emi7 Pozdržet tu chvíli Ami jediné vteřině F G7 aby svět a jeho světla postáli C moment nečinně C Bb Všechno se mění A7 a kamsi spěchá Dmi7 G7 nevstoupíš dvakrát C tak plyne řeka C Bb Opít se krásou křivky A7 vzápětí zaniklou Dmi7 G7 zadržet paprsky C za chvilku pohasnou F Emi7 ║: To může chtít jen snílek Ami fantasta kouzelník F G7 ale uchopí to snímek C sevře mizející okamžik :║ F Emi7 ║:Čas utíká nám mezi prsty Ami sevřít je je zbytečné F G7 vychutnat si každou chvíli C snad až neřestně:║ http://mirek-filsak.freemusic.cz