AŤ POŽEHNÁN JE BŮH (křesťanské)

G D Em C 1.Ať požehnán je Bůh, tam kde zem je úrodná, G D C2 tam kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán! G Em C 2.Ať požehnán je Bůh, tam kde zem je nevlídná, G D C2 má duše žízní vyprahlá, požehnán buď Pán! G D Em C Vše, co dáváš, ze Tvých dlaní s díky přijímám, G D Em C2 všechno měníš v požehnání, chválu Ti vzdám… G D /:Buď požehnaný, mocný tvůrce dnů Em C i svaté jméno Tvé, G D buď požehnaný, velký dárce snů, Em D C buď požehnané svaté jméno Tvé!:/ G D Em C 3.Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou G D C2 a život zdá se zábavou, požehnán buď Pán! G D Em C 4.Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání, G D C2 když žal provází dávání, požehnán buď Pán! G D Em C Coda: /:Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství, G D Em C v mém srdci stále zní jen slova žehnání.: