TVOJE LÁSKA (křesťanské)

A Hm G A Hm G Pane můj, díky Tobě dýchám, pro Tebe tu jsem. A Hm G A Hm G Já vím, láskou jsi mě získal, teď Ti blízko jsem. Em f# G Smutek je pryč, štěstím mě stále plníš, A Hm G učíš láskou žít. D Em G A Tvoje láska je silnější než vítr, D Em G A ona vyšší je nad nejvyšší štít, D Em G A hlubší je, než dno oceánů, EM f# G změnila můj svět.