Ježíš je tu právě teď (křesťanské)

A H E /:Ježíš je tu právě teď,:/ A H Gm Cm se svojí velkou mocí On Tě uzdraví, A H Gm Cm se svojí velkou mocí On Tě zachrání, A H Gm Cm se svojí velkou mocí On Tě vysvobodí - A H E - Ježíš je tu právě teď.