Sen (neznámý)

Sen zvláštnu podobu máva, keď ho chceš vychutnať do syta.