Brande burák (Sprostonárodní)

Po té celké válce prusy děly se v čechách takový psí kusy až se to člověku hnusí když to vyprávěti musí až se to člověku hnusí když to vyprávěti musí Žil vám jeden brande burák ten měl metr dlouhej plásť a na čechy velkou zášť a na čechy velkou zašť Starostova dcera hrdá s učitelem v poli stála brande buráka se bála brandeburáka se bála Přišelzaní brande burák vytáh na ní ten svůj meč rozsekal ji na vniveč rozsekal ji na vniveč Starosta vazal meče půlky a usek mu jeho hlavu hodil rybám za potravu hodil rybám za potravu A teď řveme z plných hrdel polibte si už vsichni čelo ať je v čechách zas veselo ať je v čechách zas veselo ať je v čechách zas veselo ať je v čechách zas veselo