Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

JOHANKA Z ARKU (MIKY KLOBOUK)

AMI DMI E AMI JAKO KAT,JI DO KOLA VPLÉTÁ,JAKO KAT,MYSL V NÍ KOSTI LÁME. DMI E AMI JAKO KAT PALEČNICI NAVLÉKÁ,JAKO KAT,ZMAR JI DRŽÍ V KLÁDĚ. DMI AMI TAK ZTÝRANÁ,A PŘECE LOUKY Z KVĚTY VIDÍ, DMI E TAK ZTRÁPENÁ,A SMRT SE ZA SVOU PRÁCI STYDÍ. AMI DMI AMI JAK PTÁKŮ PEŘÍ ODRANÉ,VLASY TIŠE K ZEMI PADAJ, DMI AMI E NE,UŽ NIC SE NESTANE,JANA PLÁČE,JAKO DUŠE NAHÁ. CIZÍ HLAS,KAM JÍT NAPOVÍDAL,CIZÍ HLAS,ŠEPTAL JAK NEŽÍT MARNĚ. CIZÍ HLAS,DÍVCE V SRDCI ŘÍKAL,CIZÍ HLAS,VRAŤ ZEMI SVOU SLÁVĚ. TAK ZKLAMANÁ,A PŘECE POMOC V SOBĚ HLEDÁ, TAK ZRAZENÁ,LOUČE JI V DÝMU K NEBI ZVEDAJ. AŽ K NÍ SE ANDĚL DOSTANE,Z DLANÍ SVÝCH JÍ NAPÍT DÁVÁ, PO ČASE PRAVDA POVSTANE,JANU SMETLA ZLÁ,A KRUTÁ PRAVDA. PENĚZ MOC,SI DODNES LIDI PŘEJÍ,PENĚZ MOC,MÁ ĎÁBEL VE SVÉ TLAMĚ. PENĚZ MOC,JE VŠE CO LIDÉ CHTĚJÍ,PENĚZ MOC,TEN CHRT SI LEHÁ V HLAVĚ. UPÁLENÁ,JOHANKA V ŽHAVÉM OHNI RUDÉM, A JEJÍ KRÁL,MĚL BY PROPADNOUT SE STUDEM. VŠAK ODVAHU,VÍRU A ČEST,I TENKRÁT TĚŽCE BY JSI HLEDAL, PADLY UŽ STOVKY MĚST,A ČLOVĚK,TEN SI NIKDY POKOJ NEDÁ. AMI DMI KLOPÝTÁ,ODRANÁ PRAVDA SVĚTEM, E AMI JE ROZBITÁ,S TULÁKEM SI JI PLETEM. DMI ZRADA ZLÁ,JE NORMOU NAŠIM DĚTEM, E AMI A JOHANKA,TU S PRAVDOU JAK PRACH KLIDNĚ SMETEM.