Tam v jeslích na slámě se zvláštní div stal (křesťanské)

C F C F Dmi Gmi 1. Tam v jeslích na slámě se zvláštní div stal, C F Dmi Gmi Gmi7 C kdo té noci tušil, že v jeslích spí Král. F C F Dmi Gmi A hvězdy svým jasem naplnily kraj, C F B6 C7 F by viděli lidé na betlémskou stáj. 2. Ve stáji je živo, copak se dá spát, když Ježíš u hlavy má ovečky stát. On tiše však leží, kde vzal se ten klid; jak rád bych u jeslí do rána chtěl bdít. 3. Stůj blízko, můj Pane, už nechci být sám, mé srdce tě čeká, já rád ti vše dám. Ty žehnej svým dětem, dej pokoj jim svůj; na setkání s tebou si nás připravuj.