Hádej (Ruml Ondřej)

C Emi F C G Měsíc na nebeskou báň, rozehnal svá hvězdná stáda, C Emi F G do morku kostí se mráz vkrádá, C Emi F C G kabátkem rozedraným, táhne ti na holá záda, Ami Emi F vše čím si projdem se v nás střádá. Dmi Emi F Emi Derem se přes bodláčí, kráčíme neznámo kam, Dmi Emi co spasit může tě, pro co jsme na světě, F G já se tě člověče ptám. C G F Emi R: Co i únor změní v máj, za čím šel bys světa kraj, Dmi Emi F G dnem i tmou víš, po čem toužíš, hádej po čem jen, C G F Emi jaká síla hýbá vším, co i hory přenáší, Dmi Emi F G C co je lék čím vše se léčí, vždyť víš přeci jen – láskou. mezihra Derem se přes bodláčí, kráčíme neznámo kam, co spasit může tě, pro co jsme na světě, já se tě člověče ptám. R: