A co my (ČP 8)

A co my G C Vám se svět jak je správný zdá D G vzít si z nìj to co vzít se dá G C bílé pohodlí přibývá D G hvězda žživotu usíná D G D G a co my a co my D G D G D G a co my co my co my Okna se z domů dívají t쾞ké tajemství skrývají čas vám příběhy odvíjí lhostejnost vítězství připíjí a co my a co my a co my co my co my Oči zhasly a nepřejí přát ruka co hřála užž nechce hřát vlašštovka ulétla začla se bát obavu probudí, budou se ptát a co my a co my a co my co my co my Vy, co vás hvězdy nevzrušší vraťte žživot, vám neslušší tam, kde vlašštovka nehlídá tam užž moc místa nezbývá a co my a co my a co my co my co my