Zatúlaná hvězda (Kiďák Vojta Tomáško)

ZATÚLANÁ HVĚZDA Emi D Emi A ta malá hvězda, spadla do rokliny C Emi H7 Emi H7 Emi donesli ju chlapci z rána do dědiny. Héj, z rána do dědiny Donesli ju chlapci, celú polámanú, na zem položili ke Svatému Janu. Héj, ke svatému Jánu. Na zem položili, na plátenko bílé, když jsi svatý Jane, nech ta hvězda vyjde. Héj, nech ta hvězda vyjde. Nech ta hvězda vyjde, jak nebeské kvítí a na věrnú lásku, na radosť nám svítí. Héj, na radosť nám svítí. .