Zimní koruna starého dubu (Mirek Filsak)

„ Zimní koruna starého dubu „ C Caddí9 G Gadd9 Zimní koruna starého dubu F F6 C C do tváře se mi promítla C Caddí9 G Gadd9 marně počítám kolikrát jsem si natlouk hubu C C pro zly zvyklosti a pravidla Dmi7 Fmi7 ref. :Zakořeněný zvyk a permanentní lenost B G7 to mě věčně provází ale mám z toho i radost C Cadd9 G Gadd9 jenže zimní koruna starého dubu F F6 C C do tváře se mi promítla C Caddí9 G Gadd9 Co jsem nemusel to jsem nechal na příště F F6 C C jenže příště toho bylo nějak víc C Caddí9 G Gadd9 už jsem nestíhal a ledacos vynechal F F6 C C svědomí pak cejchovalo líc C Caddí9 G Gadd9 Vrásky na čele jsou mí milí přátelé F F6 C C výčitky vlastního svědomí C Caddí9 G Gadd9 co se pomine život nepromine F F6 C C těžko se pak dluhy dohoní