Neotřelá píseň (Mirek Filsak)

„ Neotřelá píseň „ C /G7 /C / C / Mám pocit že to bude jistě jednoznačně neotřelá píseň F /G7 / C / C / o tom jak člověka trápí, deptá, žere velká tíseň F /Emi / Ami / Ami věřte mi, že z nejskrytější hloubky duše prýští C /G7 /C / C / lidi vyslechněte tragedii ta má slova příští C /G7 /C / C / Já zahlíd děvčátko jak poupátko jak z růže květ no slovy jedna báseň F /G7 /C / C / už pouhý pohled pro mou okoralou duši byla vlahá lázeň F /Emi /Ami / Ami / nabyl jsem jistoty že po zbylá léta příští C /G7 /C / C nemít ji na blízku tak srdce pukne žalem v prach se můj svět tříští C /G7 /C / C / Lidský rod v rituálu namlouvání neuznává souboj mezi samci F /G7 /C / C / proto slovy Gutta- Jarkovského vyzval jsem svou vyvolenou k tanci F Emi /Ami / zakrátko děvčátko jak poupátko jak z růže květ no slovy jedna báseň C /G7 /C / C / zapělo unisono se mnou stejně vroucně mou milostnou píseň C /G7 /C / C / Čas utíkal nám společně a jiný svět jakoby nebyl F /G7 /C / C / nám bylo spolu víc než báječně jak křídla když rozloží si motýl F /Emi Ami / Ami / když dospěli jsme ve shodě, že máme k sobě blíž, než kam jsme došli C /G7 /C / C / pozvánku na večer jsem dostal stručně pouze krátce slovem: chceš-li C G7 C / C Je známo všeobecně, že i pachy patří do erotiky spektra F G7 C / C ale moje hnáty přišly na svět přinejmenším z nejhlubšího pekla F Emi Ami / Ami jejich odér nemá tuším přízeň v Camembertu C G7 C / C / ale když si boty sundám, to je síla, po čertu C G7 C / C / Tehdy uvědomil jsem si svůj tak nenapravitelný omyl F G7 C / C / že jsem si přinejmenším včera večer nohy ve škopku nemyl F Emi Ami / Ami / já ztratil odvahu a tím pádem všechny šance další C G7 C / C / jen krutá vzpomínka se pevně vryla a nadosmrti straší C G7 C / C / Z toho poučení mládenci a pany věčné mějte F G7 /C o svoji hygienu především i potom každopádně dbejte F Emi Ami / Ami / však vaše láska pak už víc nepozná slunka C G7 C / C / když vás partner vcelku oprávněně považuje za skunka F Emi Ami K vaší lásce přijít štěstí určitě se vzepře C G7 C / C / dokud vás milovaná osoba nerozezná od vepře F Emi Ami /Ami / vaši lásku potká zklamání a jen samý žal a hoře C G7 C / F / C / když vás nejmilejší rezolutně vřadí mezi tchoře