Nevyplacený blues (Semafor)

(úvod: B, A,F,E,E7) A D A Já přilepím si známku na čelo E F#mi H7 E E7 razítkem omráčen pŕestanu vnímat A C# F#mi vše, co mě celý život bolelo Cdim A H Hmi7 E a hned si začnu jinejch věcí všímat. E7 A Říkají o mně, že jsem listonoš, F#mi že jsem listonoš. D C# HC#,HC#, E7 A já už tomu věřit začínám. A D A Stejně se jednou stanu holubem E F#mi H7 E E7 a budu lítat s poštou při měsíci. A C# F#mi Picasso neví, že mám za lubem Cdim A H Hmi7 E7 přebrat mu jeho krásnou holubici. A Budem si spolu jako děti, F#mi tak jako děti D7 C# HC#, HC#,F7 na tichou poštu hrát. B Eb B V krajině exotických pohlednic F Gmi C7 F F7 z mrtvého moře se pak napijem. B D7 Gmi Pěvecký sbor poštovních úřednic Eb B F7 B F#7 bude nám k tomu zpívat requiem. La-la-la-la… (na základnú melódiu) H To je mý nevyplacený blues, G#mi mý nevyplacený blues, E H G7 blues, který se nevyplácí, H E H E H E H… to je to moje blues.