Ambrožova ranní píseň (křesťanské)

A Hmi A D A D 1. Už svítá jasný bílý den. A D G A Já k Bohu v duchu pokorném D A Hmi G A se modlím: Tvá se vůle staň, Hmi A HmiEmi Fis Emi G A D buď Ty má stráž, buď Ty můj Pán, buď Ty má stráž, buď Ty můj Pán. 2. Ať na rtech nemám slovo zlé a srdce záští prolezlé, ať nezotročí pohled můj. :Když marnost láká, při mně stůj: 3. Ať přímost mého jednání přec tvrdosti se ubrání. Co tělo chce, to zlom a ztiš. :Hlad, žízeň nebuď na obtíž.: 4. Až potom slunce zapadne a tma se vkrade v soumrak dne, všech břemen svých i strachu prost :zazpívám chválu za milost.: 5. Buď chvála Otci našemu a Synu jeho milému i Duchu, v němž je útěcha :budoucí, dnešní, odvěká.: