Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Všichni mi lhali,všichni mi lhali (Katapult)

D A Všichni mi lhali, všichni mi lhali, G D blázna si ze mě dělali. A Přede mnou citem se rozplývali, G D za zády se mi vysmáli. A Žurnály, básníci, učenci lhali, G D po léta za nos mě vodíce. A Muži mi lhali a ženy mi lhaly, G D ženy ty lhaly nejvíce. G D Srdce mé po lásce stále prahne, G D nikomu však již nevěřím. G D Když někdo ke mně ruce své vztáhne, A D ustoupím bojácně ke dveřím. A Řek bych, že všechno je ztraceno v žití, G D žití je však tak záhadné. A Klidný jsem mohu-li pivo své píti, G D hořící tabák nezchladne. A Touha má bloudí těkavě světem G D a já popíjím v úzkých zdech. A Co je mi po tom, budu-li dětem G D cestou k domovu na posměch. G D Propil jsem peníze, na dluh pít budu. G D Šťasten kdo propije boty své. G D Zřím oknem krčmy ven v rozmoklou půdu. A D Podzim ze stromů listí rve. A D A Všichni mi lhali. Všichni mi lhali. D A D A D A D A G D A D Všichni mi lhali. Všichni mi lhali.