Štědrej večer nastal (koledy)

D G A7 D 1. Štědrej večer nastal, Emi štědrej večer nastal, A7 D koledu přichystal, Hmi G A7 D koledu přichystal. 2. /: Panímámo vstaňte :/ /: koledu nám dejte ./ 3. /: Paní máma vstala :/, /: koledu nám dala :/