Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

- akordy 2 (neznámý)

C# C#mi C#7 C#maj7 C#+ C#dim Nejčastější akordy od tónu C# F# F#mi F#7 F#maj7 F#+ F#dim Nejčastější akordy od tónu F# H Hmi H7 Hmaj7 H+ Hdim Nejčastější akordy od tónu H E Emi E7 Emaj7 E+ Edim Nejčastější akordy od tónu E A Ami A7 Amaj7 A+ Adim Nejčastější akordy od tónu A D Dmi D7 Dmaj7 D+ Ddim Nejčastější akordy od tónu D G Gmi G7 Gmaj7 G+ Gdim Nejčastější akordy od tónu G C Cmi C7 Cmaj7 C+ Cdim Nejčastější akordy od tónu C F Fmi F7 Fmaj7 F+ Fdim Nejčastější akordy od tónu F Bb Bbmi Bb7 Bbmaj7 Bb+ Bbdim Nejčastější akordy od tónu Bb Eb Ebmi Eb7 Ebmaj7 Eb+ Ebdim Nejčastější akordy od tónu Eb Ab Abmi Ab7 Abmaj7 Ab+ Abdim Nejčastější akordy od tónu Ab