Samú ňa doma odešli (lidové)

1. Samú ňa doma odešli, dojdi šohajku, možeš-li, dojdi šohajku, srdénko moje, možeš-li