Život je jen náhoda (Adendum)

G C7 1. Život je jen náhoda, G G7 jednou jsi dole, jednou nahoře. C Cmi Život plyne jak voda G D7 G a smrt je jako moře. 2. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje ať neztrácí naději. C G *. Až uvidíš v životě zázraky, C Gdim G které jenom láska umí. A7 Zlaté rybky vyletí nad mraky, D Gdim G#dim D D+ pak po---ro----zu-mí. 3. Že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není C G a bez ní štěstí není.