Je stále přítomná (křesťanské)

D A G D Je stále přítomná Tvoje sláva, D A G D radostně zpíváme o Tvém díle. D A G D Písnička ať zvoní každé chvíle, D A G D já Tě chválím Pane můj jak jenom umím.