Rybář (Náplava)

D A D 1. V dalekém tom kraji za mořem, G D kde každý muž bývá rybářem, A D [: on sílu moře zná, on ví, kdy vyplout má, Hmi A D on písničku si zazpívá. :] D G A D G A R: Jsem jenom starý chudý rybář, a jedno přání mám, D Hmi G D A D [: aby mou bárku nepřevrátil moře ukrutný pán. :] 2. A když se moře rozbouří, rozervané plachty rozvíří, [: hrom a blesk bije do vln příboje a námořník si píseň zapěje. :] R: D A D G *: Vlna za vlnou zmítá bárku mou D A D A a příď lodi mizí pod vodou, D A D G rybář den co den loví neznaven, D A D i s málem je rybář spokojen. R: