V stínu kapradin (Jana Kratochvílová)

D Dsus4 D Dsus4 D C D Dsus4 D Dsus4 V stínu kapradiny spal, svět pod hlavou měl D Ami D dsus4 D Dsus4 V stínu kapradiny snil, vím o mně ne, žel D C D Dsus4 D Dsus4 V háji po zbojnících spal, když lámal se den D Ami D Dsus4 D Dsus4 Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen Víly možná v hlavě měl, snad umřít si přál Rej těch rukou, nohou, těl má na čele dál V stínu kapradiny zhas, měl na čele šrám Z touhy vílám na pospas já znovu ho dám Dsus4 D Dsus4 D Dsus4 D No tak vstávej na pár chvil, zbývá touha jed né z víl Dsus4 D Dsus4 D Už cinkot zní všech tamburin, tak se stává stříbrem cín V stínu kapradiny spal, sám splácel si daň V stínu kapradiny dál bil stohlavou saň Já tam zrovna stála jen, tak náhodou jen Touha má sto nálad, sen je naštěstí sen Víly možná v hlavě měl, snad umřít si přál Rej těch rukou, nohou, těl má na čele dál V stínu kapradiny zhas, měl na čele šrám Z úcty k vílám na ten čas já nový mu dám No tak vstávej na pár chvil ...