Dobrořeč duše má Hospodinu (křesťanské)

G C D Dobrořeč duše má Hospodinu G C D a celé nitro mé jeho svatému jménu. G C D Dobrořeč duše má Hospodinu G C D a celé nitro mé jeho svatému jménu. G C D A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, G C D on ti všechny tvé nepravosti promíjí, G C D ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, G C D tebe korunuje svou milostí a slitováním.