Bůh je síla ma (křesťanské)

Emi Bůh je síla má, Hmi C D I vojska mého, Emi C D On způsobí volnou cestu mou, Emi Neboť dal mi štít, Hmi C D spasení mého a Emi C D dobrotivost jeho zvelebila mě. G Emi C D G Emi C D : Neboť, kdo je Bohem, kromě Hospodina a kdo je skálou, kromě Boha našeho.: