Johny američan (Taxmeni)

1) Byl jsi Johny američan, a to něco znamená, hnals' Japonce od Guadálu, teď nadešla chvíle tvá. 2) Socha svobody marně nemá, pěst do nebe vztyčenou, symbolem je vlajky hvězdné, tvé vlasti oporou. 3) Třeskl výstřel nad Guadálem, smrt vojáka provází, vede ho k bitevní vřavě, vede ho do vítěství. 4) Doma pláče stará máti, jedinej byls její syn, na poslední cestě tvojí, provází tě sochy stín. 5) Jako správnej američan, víš co socha znamená, svoboda je pro každého, kdo má svoji zemi rád. 6) Ten kdo sloužil v US armě, ať je živ a nebo pad, ať byl Joe a nebo Jimmy, zemi svou měl vždycky rád.