Laudato sii (křesťanské)

E R: Laudato sii, o mi signore, C#mi laudato sii, o mi signore, A laudato sii, o mi signore, H laudato sii, o mi signore. 1. Dík za všechno, co stvořil's Pane, dík za teplo, když slunce plane, dík za hvězdy, za vánek svěží, dík za vodu, za hudbu z věží. R: 2. Dík za vesmír, planetu Zemi, dík za chvíle, kdy dobře je mi, za přírodu, když všechno vzkvétá, moře, hory, za krásu světa. R: 3. Za to všechno dík ti vzdáváme, spolu s bratry žalmy zpíváme, ať každý z nás, z blízka i z dáli, celým srdcem tě, Pane, chválí! R: