Všetky národy (křesťanské)

F B C F Všetky národy chválu vzdajte Pánovi zástupov, F B C F všetky národy chválu vzdajte Kráľovi kráľov. F C F Ježiš príde zas /ako Kráľ/ B C F a súdiť bude svet /svet/ C F Ježiš príde zas /ako Pán/ B C F a vezme si nás späť.