Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Chci být vodou na tvůj mlýn (Greenhorns)

D 1. Přáním svůj dopis začínám, Emi snad těch pár stránek stačí nám, F#mi G F#mi že chci být slunce tvé i stín, Emi A D chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn. 2. Chci být tvá nevinost i hřích a pokladníkem přání tvých, možná i sklepníkem tvých vín, chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn. G A F#mi Hmi R: Mezi řádky můžeš číst pozdrav od všech ptačích hnízd, E A do obálky zaklínám hvězdy, které spadly nám. 3. Pojď stoupat do nejvyšších sfér, jsem herec tvůj i režisér, jsem d'Artangan i harlekýn a chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn. R: E 4. Teď P.S. pod mým podpisem F#mi ať vede tvoje stopy sem, G#mi A G#mi [: já chci být slunce tvé i stín, F#mi H E chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn, :] chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn, chci být vodou na tvůj mlýn ...