Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Světla dostavníku (Greenhorns)

Dmi A Dmi 1. Krb sálá rudým teplem, spí muži nad jídlem, A Dmi knot lampy v stáji čadí, kůň cinkne udidlem, F Dmi tam venku svítí měsíc a stojí dostavník, A Dmi hlas pobrukuje tiše, jen pruh světla do tmy vnik'. 2. A hovor cestujících už ruší noční klid, teď kletba z noclehárny, pak výkřik "nastoupit!", pak mlasknutí a "hyjé!" a slyšet skřípot kol a po táborech pětset mil teď vyjel Cobb a spol. 3. Těch přepřahacích stanic, kde jinak není nic, je hospod u milníku či na půl cestě víc, pár jezdců u skalisek je z farem ztracených a od stád ovcí u vody zní jen černých mužů smích. 4. Jak hlučí kempy v Galgong, zpěv hřímá po barech, pak dálný zlatý západ, kde Leclan zdvíhá břeh, snad dvacet tisíc hledá své štěstí u Sea Ball, a pro ta srdce statečná sem přijel Cobb a spol. 5. Už zbledla hvězda ranní a dostudil už chlad, jak chutná doušek whisky, co podal kamarád, je skvělé horské ráno, z mlh vstává jasný den, a rozepínáš límec, jak jsi vzduchem opojen. 6. Ač dobrých cest je málo, jsi šťastný jako král, když od kol křemen lítá a duní koňský cval, a cval a cval a poklus jdem, výmol-nevýmol, kde zeleň splývá s oblohou, tam pádí Cobb a spol. 7. Tam po svahu se šine vůz volský jako plaz, my svižně vzhůru, vrchol, a dolů o zlom vaz, zas podle horských bystřin a říček nahoru, kde ostrý obrys jezdce se ti zjeví v obzoru. 8. Pak kolem ohrad z trní a lomů s trestanci, a spousty domků z kůry a krčmy na šanci, my jedem polostepí i bušem s vůní smol, dnes ještě sto mil uvidí, jak svítí Cobb a spol.