Lítací (Dusilová Lenka)

F B F B F B F B F B F B Odchází z nás půl, když to vidim, bolí F B F B Procházíš svět psů, bázlivých F B F B Odejdou sé kát a zlomen ukaž, bolí F B F B svatejm zdím dál lžou loudají F B F B se courají F B F B F B F... Dětem svým, dál lžou Najnaj ....... na ty dojde Tvůj kámen, můj kámen, zkouším ho nést však zpátky dolů padá Najnaj ....... na ty dojde