Podivný spáč (Novák Pavel)

G 1. Tam u zdi hřbitovní, někdo tam asi spí, D leží tam v trávě, u hlavy kytky má, G C nechce už vstát, víckrát nechce už vstát, G D7 G kam jen asi šel, a s kým se chtěl přivítat. 2. Boty má pokrytý prachem tý cesty zlý, D7 zelený sukno v zelený trávě tlí. G G7 C G D7 Jako by spal, leží jako by spal G D7 G a proč nevstane, to jenom osud ví. 3. Je to spáč podivný, mé kroky neslyší, D7 leží tam v trávě, celý se rosou skví. G G7 C G7 D7 Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl G D7 G a teď leží tam, na věky v trávě spí. G *. Někdo asi na něj čeká, dnem a bezesnou nocí D7 z okna se dívá, šedin má stále víc. G7 C G C Šedin je víc, a proč nejde dál, G D7 G a proč nejde dál, to jenom osud ví. 5. V uších mu buben zní, z té vřavy bitevní. D7 Teď už jen leží, nemůže vstát a jít. G C G D7 Ten podivný spáč nedojde domů víc, G D7 G ten, kdo čeká, už se ho nedočká. *. Teď tam spí spánkem věčným, k obloze vzhůru vzhlíží. D7 Leží tam v trávě, u hlavy kytky má. G C G D7 Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl, G D7 G a teď tam leží, na věky v trávě spí.