Vínečko, ne voda (Cimbálka)

G D G D Vínečko, ne voda, pijme ho sloboda, D C G Ami D G |: Treba je kyselé, ale je veselé. :| Pijme ho, pijme ho do rána bílého, |: až ho vypijeme, dáme si druhého. :|