Mokrohájské pole (Cimbálka)

Gmi Dmi B Cmi Gmi Dmi : Mokrohájské pole je pěkně zorané, :| B Cmi B Cmi Dmi Gmi po něm sa prechádzá potěšení moje. |: Potěšení moje, černé oči máte, :| a já sa vás bojím, že mňa oklamáte. |: Neboj sa děvečko mojho oklamánia, :| nedal by ně Pán Bůh svojho požehnánia. |: Svojho požehnania na malom statečku, :| že som já oklamal chudobnú děvečku.