Když sem šel z Hradišťa (Cimbálka)

G Emi Ami D G Když sem šél z Hradišťa z požehnání, G Emi Ami D G potkal sem děvčicu z nenadání. D G G Emi D |: Potkala mně, poznala mně, G Emi Ami D G červené jablúčko dávala mně. :| Že sem byl syneček nerozumný, vzal sem si jablúčko z ručky její. |: To jablúčko je kyselé a moje srdéčko zarmúcené. :| Neber si, synečku, co kdo dává, z takových jablúček bolí hlava. |: Hlava bolí, srdce svírá, všecko cos miloval konec mívá. :|