Hnalo děvča krávy (Cimbálka)

A H7 E Hnalo děvča krávy, E7 A D A E z Uher do Moravy, E A |: děvča zablúdilo, H E E7 A E E7 A krávy potratilo, krávy potratilo. :| Pod jabor si sedlo, snídáníčko jedlo, na jabor pohlédlo, |: orla uvidělo :| Ach orlíčku, orle, kde sú krávy moje. Já som ich neviděl, |: enom som ich slyšel :| Pěkně vyzváňaly, travěnky hledaly, travěnky zelenej, |: voděnky studenej :| Běž děvečko dolem, najdeš krávy spolem, šlo děvčátko dolem, |: našlo krávy spolem :|