Ej, na tem našem díle (Cimbálka)

G7 C C C Ej, na tem našem díle, ej na tem našem díle, G G G D7 G štyry koně bílé, štyry koně bílé. |: Ej kdo že jich poháňá, :| |: potěšení moje. :| ver II. |: Ej, už sú sekerášé :| |: za malým Dunajkem. :| |: Ej, plače, dívča plače :| |: za švarným šohajkem. :| |: Ej, neplač, dívča, neplač :| |: šak ti bude jaksi. :| |: Ej, až si já ponesem :| |: cedulenku v kapci. :| |: Ej, cedulenku psanú :| |: od strážnických pánů. :|