Co dělá Kača (Cimbálka)

A E A A E A Co dělá Kača, co dělá Kača E A v trávě zelenej, v trávě zelenej. |: Vije pérečko :| |: z růže červenej :| |: Až ho uvije :| |: komu že ho dá :| |: Tobě šohajku :| |: že ťa ráda má :|