A pred našim zahrádečka (Cimbálka)

G G G D7 A pred našim zahrádečka trním plecená G G G D7 na něj roste rozmarýnek biely vršek má, G D G Emi A7 D7 háj, háj, rozmarýn, a já o něm dobre vím, G G D7 G hdo mňa něsce milovaci, já mu vypovím. Miloval mňa švarný šohaj, hezkú dzievčinu, zaněchal mňa milý bože, skrdze příčinu, háj, háj, keď něsceš, hladaj si ju, hdze ju vieš, prídze inší, stokrát milší, banovac budzeš.